ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δελτία τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Εγγραφή - Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών Ν.Π.Δ.Δ.

Συνάδελφοι Οδοντοτεχνίτες,

Με τον Ν.4461/2017 ΦΕΚ 38’Α «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις», στα άρθρα  54-71 συνιστάται ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (Π.Σ.Ο.)– Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείο Υγείας.
 

Βάσει των παραπάνω όλοι οι οδοντοτεχνίτες (βλ. άρθρο 56) που είναι απόφοιτοι:

α) των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.,
β) των Τμημάτων Οδοντικής Τεχνολογίας των Σχολών Επιστημών Υγείας - Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι.,
 γ) των Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία οδοντοτεχνίτη της ημεδαπής κατά την κείμενη νομοθεσία,
δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, σύμφωνα με το ν. 1666/1986

υποχρεούνται να εγγραφούν στο νέο Σύλλογο.

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών θα συγκροτείται από εργαστηριούχους οδοντοτεχνίτες, υπαλλήλους σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια, υπαλλήλους σε δημόσιες δομές καθώς και από όσους έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ασχέτως αν εξασκούν το επάγγελμα ή όχι.


Η διαδικασία εγγραφής (βλ. άρθρο 57, παρ.1) είναι η εξής:

 

Α) Κατάθεση του ποσού εγγραφής 30,00€ στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου, με αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο & το Πατρώνυμο του καθενός.

EUROBANK TΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Δικαιούχος:  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΝΙΤΩΝ
Αρ. Λογαριασμού:   0026 0621 8102 0042 4571

IBAN:   GR 8802 6062 10000 8102 0042 4571
(* Τυχόν έξοδα για την κατάθεση στην τράπεζα επιβαρύνουν τον καταθέτη)

 

Β) Αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής στα γραφεία του Συλλόγου (Αριστοτέλους 14, 10432, Αθήνα, 5ος όροφος).

-Αίτηση εγγραφής   (επισυναπτόμενη)

-Δύο Φωτογραφίες

-Αντίγραφο του πτυχίου ή την άδεια άσκησης επαγγέλματος

 -Αντίγραφο αποδεικτικού της κατάθεσης των 30,00€
 

Μετά το πέρας της άνω διαδικασίας, ο Σύλλογος θα σας αποστείλει  τη βεβαίωση εγγραφής με τον αριθμό μητρώου μέλους του καθενός, καθώς και την απόδειξη είσπραξης του ποσού εγγραφής.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι εργαστηριούχοι οδοντοτεχνίτες να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για την υποχρέωση εγγραφής τους στο νέο φορέα.

Η ενημέρωση θα είναι συνεχής. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μη διστάσετε να καλέσετε στο τηλέφωνο του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών 210 52 29 501.

                                                                                         Με τιμή,
                                                                  H Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή