ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δελτία τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 1η ΥΠΕ - Συμβάσεις Οδοντοτεχνιτών

Αναφορικά με το θέμα των συμβάσεων της 1ης ΥΠΕ με τους οδοντοτεχνίτες, ενώ η προκήρυξη προέβλεπε ετήσια σύμβαση συνεργασίας,  ζητήθηκε στους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν ούτως ώστε να υπογράψουν ξανά συμβάσεις με 6μηνη  διάρκεια και 3 μήνες επέκταση.

Έπειτα από αίτημα μας προς την υπηρεσία για διευκρινήσεις και εξηγήσεις,  μας απάντησαν το εξής:

"Σε απάντηση του παρακάτω ερωτήματός σας σας ενημερώνουμε τα εξής :

 Το αίτημα που έχει υποβληθεί από το αρμόδιο Τμήμα της Υπηρεσίας και έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση της Υπηρεσίας, προβλέπει την υπογραφή εξάμηνων συμβάσεων με Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια,  με  δυνατότητα τρίμηνης παράτασης αυτών.

 Ως εκ τούτου και για την πληρωμή αυτών, έχει υπολογιστεί και έχει δεσμευτεί αντίστοιχο ποσό του προϋπολογισμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπήρχε πρόβλημα με την αποπληρωμή των τιμολογίων των εργαστηρίων.

 Εκ παραδρομής, στάλθηκαν οι πρώτες συμβάσεις για υπογραφή με τα αντίστοιχα Οδοντιατρικά Εργαστήρια, με ισχύς σύμβασης ετήσια, διότι οι προηγούμενες συμβάσεις είχαν αυτή την ισχύ.

 Εξάλλου, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των τωρινών συμβάσεων, θα διενεργηθεί νέα διαδικασία Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για  σύναψη συμβάσεων, (θα ενημερωθείτε άμεσα γι΄ αυτό),  για όσο διάστημα υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα και αποφασίσει η Διοίκηση της Υπηρεσίας."