ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δομή - Όργανα διοίκησης του ΠΣΟ

Ο Σύλλογος συγκροτείται από την Κεντρική Διοίκηση που εδρεύει στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα. Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ). Στο Σύλλογο λειτουργεί επίσης Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο  όργανο του Συλλόγου. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των  Αντιπροσώπων και διοικεί το Σύλλογο.

Όργανα διοίκησης κάθε Περιφερειακού Τμήματος  είναι αντιστοίχως η Περιφερειακή Συνέλευση και η Διοικούσα Επιτροπή. Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα λειτουργεί Εξελεγκτική Επιτροπή και Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τα Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών (Π.Σ.Ο.) ιδρύονται, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με πρόταση της
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (Π.Δ.Ε.) του Π.Σ.Ο. Μετά την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.) η ίδρυση, η κατάργηση και η συγχώνευση των Περιφερειακών Τμημάτων ενεργείται με απόφαση του Κ.Δ.Σ.

Τα έξι (6) Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) είναι τα εξής:
1. Π.Τ. Αθήνας με έδρα την Αθήνα.
2. Π.Τ. Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Καβάλας, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Κέρκυρας, Πρεβέζης) με έδρα την Θεσσαλονίκη.
3. Π.Τ. Κεντρικής και Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας) με έδρα την Λάρισα
4. Π.Τ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
5. Π.Τ. Νοτιοδυτικής Ελλάδας (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας) με έδρα την Πάτρα.
6. Π.Τ. Πειραιώς και Νήσων με έδρα τον Πειραιά.