ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Π.Τ. Κεντρικής & στερεάς Ελλάδας

 

Σύνθεση Δ.Ε. ΠΤ Κεντρικής & στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΥΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Επικοινωνία

email : ptks@pso.org.gr

Λογαριασμοί Τραπεζών Eurobank  Περιφερειακού Τμήματος

-    Π.Τ. Κεντρικής & Στερεάς Ελλάδας :
ΙΒΑΝ: GR5302602170000360202304281                   
Δικαιούχος:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙ Φ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ