ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δελτία τύπου

Δελτίο Τύπου | Άμεση απόσυρση των Νομοθετικών ρυθμίσεων του Ν. 4763/2020 για τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια)

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών απεύθυνε επιστολή στους παρακάτω παραλήπτες: Πρωθυπουργό της Ελλάδας Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων   Βουλευτές / Ευρωβουλευτές Επιμελητήρια Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με θέμα:  Άμεση απόσυρση των ...

Δελτίο Τύπου ΠΣΟ | Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων κολλεγίων

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών σε συνεδρίαση του δηλώνει την αντίθεση του στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων κολλεγίων που υποβιβάζει την ανώτατη...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Εγγραφή - Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών Ν.Π.Δ.Δ.

Συνάδελφοι Οδοντοτεχνίτες, Με τον Ν.4461/2017 ΦΕΚ 38’Α «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις», στα...