ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δελτία τύπου

Δελτίο Τύπου | Ρύθμιση Οφειλών Μελών

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων, ενημερώνει τα μέλη του ότι από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 θα μπορούν να πραγματοποιήσουν ρύθμιση των οφειλόμενων συνδρομών τους, ούτως ώστε να εκδώσουν την βεβαίωση έτους για κάθε νόμιμη χρήση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 

Η διαδικασία είναι η εξής:

Για να εισέλθει ένα μέλος σε ρύθμιση οφειλών , θα πρέπει να καταβάλει την συνδρομή του τρέχοντος έτους και μία ακόμα συνδρομή προηγούμενου έτους.

Πχ:

•              Μέλος έχει οφειλές για τα έτη 2020,2021,2022,2023

•              Για να καταχωρηθεί επιτυχώς η εκπλήρωση της ρύθμισης οφειλών για το έτος 2023 , θα πρέπει :

-             Το μέλος να έχει καταβάλει τη συνδρομή του έτους 2023

-             Το μέλος να έχει καταβάλει τη συνδρομή του έτους 2020

-             Ο Ταμίας του Περιφερειακού Τμήματος, να επιλέξει στην αντίστοιχη επιλογή ρύθμισης οφειλών, με έτος αναφοράς το 2023

•             Στη συνέχεια, το μέλος εκδίδει βεβαίωση έτους 2023

 

Το σκεπτικό της ρύθμισης δεν είναι άλλο από το να βοηθήσουμε τα μέλη μας στην διαδικασία αποπληρωμής των οφειλών τους, χωρίς να στερούνται το δικαίωμα των απαραίτητων βεβαιώσεων.

Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2-3, 57 παρ. 1-2 και 67 παρ. 2 του Νόμου 4461/2017, κάθε μέλος οφείλει να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του στο Π.Τ. όπου ανήκει μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους, δηλαδή η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται με την έναρξη του ημερολογιακού έτους, προκειμένου να εκδίδεται εν συνεχεία η βεβαίωση ανανέωσης της εγγραφής στα μητρώα.

Στη σημερινή εποχή ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών είναι αρωγός στις ανάγκες των μελών του και συνεχίζει να συλλέγει πληροφορίες για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του.

Η αποστολή  ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, παρά την υποχρεωτική φύση και τον δημόσιο χαρακτήρα του, είναι να προασπίζεται τα διάφορα προβλήματα και επαγγελματικά συμφέροντα όλων των εργασιακών κατηγοριών καθώς και να είναι εισηγητής και σύμβουλός τους επί των θεμάτων αυτών.