ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Νέα ανακοινώσεις

Ανακοίνωση| Κάρτα Εργασίας

Υπενθυμίζουμε, ότι όπως προβλέπετε από τον νόμο 4808/2021 σχετικά με την υποχρεωτική εφαρμογή της κάρτας εργασίας, και μετά την παράταση που είχε δοθεί για την υποχρεωτική εφαρμογή της για την βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο, τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, που έχουν ως κύριο ΚΑΔ τον ΚΑΔ του οδοντοτεχνίτη, που εντάσσεται στην κλάδο της βιομηχανίας, θα πρέπει από 02/07/2024   να συμμορφωθούν υποχρεωτικά με τον ανωτέρω Νόμο.

Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με ιδιαιτέρως υψηλά πρόστιμα, όπως αναφέρονται στο σχετικό Νόμο.