ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Π.Τ. Αθήνας

Σύνθεση Δ.Ε. ΠΤ Αθήνας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΛΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΤΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΑΛΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Επικοινωνία

email: pta@pso.org.gr

Λογαριασμοί Τραπεζών Eurobank  Περιφερειακού Τμήματος

-    Π.Τ. Αθήνας :
ΙΒΑΝ:   GR 8702 6021 50000 4202 0149 5683
Δικαιούχος:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΣΟ