ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ

Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση | ΠΤ Αθήνας | 22 Φεβρουαρίου 2023

                                                                                                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος  Αθήνας  του Π.Σ.Ο.-Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με

-Την Υ.Α. Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ.100052/Τεύχος Β’ 6197/31.12.2018 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Ο.», άρθρο 1,

    Έχει προγραμματίσει να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ. δια ζώσης στα γραφεία Αριστοτέλους 14, 10432 Αθήνας (5ος όροφος) την  Δευτέρα,  20/02/2023 και ώρα 18:00πμ .

    Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Τρίτη 21/02/2023 την ίδια ώρα.

    Σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά τη Τετάρτη  22/02/2023, και ώρα 18:00πμ, ανεξάρτητα από την προσέλευση.

Η θεματολογία της Τακτικής Περιφερειακής Συνέλευσης είναι:

   1. Διοικητικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Αθήνας για το έτος 2022.

  2. Οικονομικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Αθήνας για το έτος 2022.

  3. Τρέχοντα θέματα του Περιφερειακού Τμήματος

Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όλα τα μέλη του Π.Τ. και δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει και την συνδρομή του 2022, μέχρι και την Δευτέρα  20/02/2023.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 57 του Ν. 4461 | ΦΕΚ 38 Α' / 28.03.2017), κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών οφείλει να καταβάλει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, την ετήσια εισφορά των

•             70€ / έτος, Εργαστηριούχοι Οδοντοτεχνίτες

•             50€ / έτος, Εργαζόμενοι σε  Ιδιωτικό Τομέα & Δημόσιο Τομέα

•             0€, Άνεργοι με την προσκόμιση Κάρτας Ανεργίας

Πληροφορίες σχετικά με το Περιφερειακό Τμήμα Αθήνας (λογαριασμό κατάθεσης, στοιχεία επικοινωνίας), μπορείτε να βρείτε εδώ: https://pso.org.gr/pages.php?id=9

Επίσης, κάθε οδοντοτεχνίτης υποχρεούται έως το τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους, να υποβάλει  έντυπο δήλωσης  στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο,  ΑΜΚΑ,  διεύθυνση κατοικίας & εργασία κλπ.)

Η ετήσια δήλωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω της προσωπικής καρτέλας μέλους) ή σε πρωτότυπη μορφή με το γνήσιο της υπογραφής.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση,  θα πρέπει να εισέλθετε (login) στο λογαριασμό σας, και στη συνέχεια να επιλέξετε στο δεξί τμήμα του παραθύρου, όπου υπάρχει το μενού επιλογών -> «Βεβαίωση - Δήλωση στοιχείων έτους»

Θα πραγματοποιηθεί κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

 

                                                                                     Με τιμή,

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΑΛΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                                                                   ΒΕΤΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ