ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση | ΠΤ Νοτιοδυτικής Ελλάδας | 6 Μαρτίου 2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος  Νοτιοδυτικής Ελλάδας του Π.Σ.Ο.-Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με

-          Την Υ.Α. Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ.100052/Τεύχος Β’ 6197/31.12.2018 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Ο.», άρθρο 1,

Έχει προγραμματίσει να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ. διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ, την  Δευτέρα    04/03/2024 και ώρα 20:00 .

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Τρίτη 05/03/2024 την ίδια ώρα.

Σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη  06/03/2024, και ώρα 20:00, ανεξάρτητα από την προσέλευση.

 

Η θεματολογία της Τακτικής Περιφερειακής Συνέλευσης είναι:

1. Διοικητικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Νοτιοδυτικής Ελλάδας για το έτος 2023.

2. Οικονομικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Νοτιοδυτικής Ελλάδας για το έτος 2023.

3. Τρέχοντα θέματα του Περιφερειακού Τμήματος

4. Νομοθεσία πάω στην υποχρέωση ψηφιακής κάρτας εργασίας και συναλλαγών μέσω IRIS / Θα παρευρεθεί ο λογιστής του ΠΣΟ στη ΓΣ για ερωτήσεις και απορίες

 

Δικαίωμα παρακολούθησης  έχουν όλα τα μέλη του Π.Τ. και δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει και την συνδρομή του 2023, μέχρι και την Δευτέρα 04/03/2024.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 57 του Ν. 4461 | ΦΕΚ 38 Α' / 28.03.2017), κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών οφείλει να καταβάλει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, την ετήσια εισφορά των

•             70€ / έτος, Εργαστηριούχοι Οδοντοτεχνίτες

•             50€ / έτος, Εργαζόμενοι σε  Ιδιωτικό Τομέα & Δημόσιο Τομέα

•             0€, Άνεργοι με την προσκόμιση Κάρτας Ανεργίας

Πληροφορίες σχετικά με το Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοδυτικής Ελλάδας (λογαριασμό κατάθεσης, στοιχεία επικοινωνίας), μπορείτε να βρείτε εδώ: https://pso.org.gr/pages.php?id=13

Επίσης, κάθε οδοντοτεχνίτης υποχρεούται έως το τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους, να υποβάλει  έντυπο δήλωσης  στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο,  ΑΜΚΑ,  διεύθυνση κατοικίας & εργασία κλπ.)

Η ετήσια δήλωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω της προσωπικής καρτέλας μέλους) ή σε πρωτότυπη μορφή με το γνήσιο της υπογραφής.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση,  θα πρέπει να εισέλθετε (login) στο λογαριασμό σας, και στη συνέχεια να επιλέξετε στο δεξί τμήμα του παραθύρου, όπου υπάρχει το μενού επιλογών -> «Βεβαίωση - Δήλωση στοιχείων έτους»

Ο σύνδεσμος ΖΟΟΜ για την παρακολούθηση της συνέλευσης θα αποσταλεί με νέο email.

 

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΔΕΡΔΕΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ