ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση | ΠΤ Νοτιοδυτικής Ελλάδας | 6 Μαρτίου 2024

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος  Νοτιοδυτικής Ελλάδας του Π.Σ.Ο.-Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με -          Την Υ.Α. Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ.100052/Τεύχος Β’ 6197/31.12.2018...

Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση | ΠΤ Νοτιοδυτικής Ελλάδας | 12 Μαρτίου 2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Νοτιοδυτικής Ελλάδας του Π.Σ.Ο.-Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με: -Την Υ.Α. Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ.100052/Τεύχος Β’ 6197/31.12.2018 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Ο.», άρθρο 1, Έχει προγραμματίσει...

Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοδυτικής Ελλάδας |Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΝΠΔΔ                                     Τ| 6945089563 Μπαρμπούνης Παναγιώτης -Πρόεδρος Email| ptnd@pso.org.gr Τόπος,...