ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοδυτικής Ελλάδας |Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΝΠΔΔ                                    
Τ| 6945089563 Μπαρμπούνης Παναγιώτης -Πρόεδρος

Email| ptnd@pso.org.gr


Τόπος, Πάτρα 24/1/2022
Α.Π.:2/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος  Νοτιοδυτικής Ελλάδας του Π.Σ.Ο.-Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με

-          Την Υ.Α. Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ.100052/Τεύχος Β’ 6197/31.12.2018 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Ο.», άρθρο 1,

-          Το 160/15.12.2021 έγγραφο του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Ο.-Ν.Π.Δ.Δ. «Πραγματοποίηση Περιφερειακών Συνελεύσεων».

Έχει προγραμματίσει να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ. διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ, την  Δευτέρα    07/02/2022 και ώρα 17:00 .

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Τρίτη 08/02/2022 την ίδια ώρα.

Σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη  09/02/2022, και ώρα 17:00, ανεξάρτητα από την προσέλευση.

Η θεματολογία της Τακτικής Περιφερειακής Συνέλευσης είναι:

1. Διοικητικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Νοτιοδυτικής Ελλάδας για το έτος 2021.

2. Οικονομικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Νοτιοδυτικής Ελλάδας για το έτος 2021.

3. Τρέχοντα θέματα του Περιφερειακού Τμήματος

Δικαίωμα παρακολούθησης  έχουν όλα τα μέλη του Π.Τ. και δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει και την συνδρομή του 2021, μέχρι και την Δευτέρα 07/02/2022.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 57 του Ν. 4461 | ΦΕΚ 38 Α' / 28.03.2017), κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών οφείλει να καταβάλει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, την ετήσια εισφορά των

•             70€ / έτος, Εργαστηριούχοι Οδοντοτεχνίτες

•             50€ / έτος, Εργαζόμενοι σε  Ιδιωτικό Τομέα & Δημόσιο Τομέα

•             0€, Άνεργοι με την προσκόμιση Κάρτας Ανεργίας

Πληροφορίες σχετικά με το Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοδυτικής Ελλάδας (λογαριασμό κατάθεσης, στοιχεία επικοινωνίας), μπορείτε να βρείτε εδώ: https://pso.org.gr/pages.php?id=13

Επίσης, κάθε οδοντοτεχνίτης υποχρεούται έως το τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους, να υποβάλει  έντυπο δήλωσης  στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο,  ΑΜΚΑ,  διεύθυνση κατοικίας & εργασία κλπ.)

Η ετήσια δήλωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω της προσωπικής καρτέλας μέλους) ή σε πρωτότυπη μορφή με το γνήσιο της υπογραφής.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση,  θα πρέπει να εισέλθετε (login) στο λογαριασμό σας, και στη συνέχεια να επιλέξετε στο δεξί τμήμα του παραθύρου, όπου υπάρχει το μενού επιλογών -> «Βεβαίωση - Δήλωση στοιχείων έτους»

Να σημειώσουμε ότι, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, η Περιφερειακή Συνέλευση δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα.

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει το email, ο σύνδεσμος για την σύνδεση μέσω του ΖΟΟΜ βρίσκεται στην προσωπική καρτέλα της πλατφόρμας κάθε μέλους (https://pso.org.gr/login.php).

 

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ