ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Νέα ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) 2024-2025| ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ |Πρόσκληση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) | ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Κατεύθυνσης Οδοντικής Τεχνολογίας με τίτλο «Σύγχρονη Προσθετική Οδοντικής Τεχνολογίας» και στην αγγλική «Advanced Prosthetics in Dental Technology» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21-07-2022, τ. Α΄) : «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της Ποιότητας, της Λειτουργικότητας και της Σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την Κοινωνία και Λοιπές Διατάξεις» και το Φ.Ε.Κ. 7666/τ Β΄/31-12-2023 «Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Σύγχρονη Προσθετική Οδοντικής Τεχνολογίας” του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ. https://msc-dentech.uniwa.gr/

Ιστοσελίδα Τμήματος https://msc-dentech.uniwa.gr/announcements/prokiryxi-prosklisi-ypovolis-ypopsifiotiton-gia-ton-2o-kyklo-toy-pms-toy-tomea-odontikis-technologias/

Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. έως και 31/07/2024.