ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Έλεγχος εγκυρότητας ηλεκτρονικών εγγράφων

Παρακαλούμε εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου που θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι έχει παραχθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών και ότι είναι έγκυρο.

κωδικός εγγράφου:
Τύπος εγγράφου