ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Νέα ανακοινώσεις

6η ΥΠΕ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4486/2017 «Οργάνωση υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας» και με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών για οδοντιατρική – στοματολογικής περίθαλψης με τη παροχή οδοντοπροσθετικών...

ΕΥΧΕΣ | ΠΑΣΧΑ 2023

ΕΥΧΕΣ

Ανακοίνωση | Συνδρομές Μελών

Συνάδελφοι, Μετά την επιστολή του Περιφερειακού Τμήματος Αθήνας του ΠΣΟ σχετικά με την υποχρέωση καταβολής συνδρομής από τα μέλη και τις παραπλανητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπενθυμίζουμε και σας παραθέτουμε τα παρακάτω: Όπως είναι ήδη γνωστό με...

Σύνθεση Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων του ΠΣΟ

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών και οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων για την τριετία 2022-2025, είναι οι εξής:   Σύνθεση ΚΔΣ Πρόεδρος ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ Α ́...

Αποτελέσματα - Εκλογές ΠΣΟ 2022

Ο ΠΣΟ σας ενημερώνει, ότι σε συνέχεια των αρχαιρεσιών της 18ης Ιουνίου 2022 και μετά την ολοκλήρωση του έργου των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών και της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, προέκυψαν τα ακόλουθα εκλογικά αποτελέσματα :   Για το Κεντρικό Διοικητικό...

Ανακοίνωση Υποψηφιοτήτων | Εκλογές ΠΣΟ 18 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Υποψηφιοτήτων για τις Εκλογές του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022. Τα Πρακτικά των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών αναρτώνται στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων για πέντε (5) ημέρες, κατά την διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η...

3η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας καλεί τους ιδιώτες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας και ενδιαφέρονται να συνάψουν...

Αρμοδιότητες Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών | Εκλογές ΠΣΟ 2022

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, που επιφορτίζονται με το έργο της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης του ΠΣΟ, αυτές προσδιορίζονται ως ακολούθως, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ....

1η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4486/2017 «Οργάνωση υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας» και με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών για οδοντιατρική – στοματολογικής περίθαλψης με τη παροχή οδοντοπροσθετικών...

Έκθεση Ελέγχου Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ΑΕ2/Α47/22 μετά από καταγγελία που έγινε εναντίον του ΠΣΟ

           Όπως είναι ήδη γνωστό ο ΠΣΟ και τα όργανα διοίκησης αυτού, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, δέχονται επί μακρόν μια δριμεία κριτική από συγκεκριμένα πρόσωπα για το ζήτημα της απασχόλησης μιας υπαλλήλου στα γραφεία της έδρας του. Η εν...

Παράταση πληρωμής συνδρομών | Εκλογές ΠΣΟ 2022

Δίνεται παράταση πληρωμής συνδρομών μέχρι και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 στα μέλη για το δικαίωμα ψηφοφορίας στις εκλογές του ΠΣΟ 18 Ιουνίου 2022. Για τα μέλη του  Π.Σ.Ο. που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι με κάποιο συνδυασμό/ παράταξη ή μεμονωμένα είτε στο...

Επιστολική Ψήφος | Εκλογές ΠΣΟ 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄ της υπ’αριθμ. Γ5β/Γ.Π.οικ.100050/21-12-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 6151), για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος όλων όσων διαμένουν σε περιοχή, όπου δεν λειτουργεί εκλογικό τμήμα, με αποτέλεσμα να...

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΣΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Όσα μέλη του  Π.Σ.Ο. επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι με κάποιο συνδυασμό/ παράταξη ή μεμονωμένα είτε στο Περιφερειακό τους Τμήμα είτε στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που επισυνάπτεται και να κατατεθεί...