ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Νέα ανακοινώσεις

Ανακοίνωση | Κάρτα Εργασίας Εργαζομένων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει της υπουργικής απόφασης 113169/27-12-2023 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β7421/28-12-23, τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια εντάσσονται στα υπόχρεα προς εφαρμογή του συστήματος της Κάρτας Εργασίας για τους εργαζομένους τους, αρχής γενομένης από 01/01/2024.

Τονίζεται ότι βάσει της ανωτέρω απόφασης, δίνεται περίοδος προσαρμογής στις υπόχρεες επιχειρήσεις, για εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης ως ακολούθως:

  • Μέχρι 31/03/2024. Από 01/04/2024 υποχρεωτική εφαρμογή (με κυρώσεις) για Βιομηχανίες με απασχόληση περισσότερων των 10 ατόμων
  • Έως 12/05/2024. Από 13/05/2024 υποχρεωτική εφαρμογή (με κυρώσεις) για όλους (δηλαδή και για τις Βιομηχανίες και Λιανεμπόριο, με κύριο ΚΑΔ που περιλαμβάνετε στην απόφαση και αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10)

Προς αποφυγήν παρερμηνείας, βάσει και της νέας ενημέρωσης που εκδόθηκε από το ΠΣ Εργάνη στις 30/01/2024, τονίζεται ότι υπόχρεες είναι οι οντότητες που έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας από τους αναφερόμενους στην απόφαση. Συγκεκριμένα. εάν έχουν ως δηλωμένη κύρια δραστηριότητα μια εκ των αναφερόμενων στην ανωτέρω λίστα, τότε η κάρτα εργασίας θα εφαρμόζεται στο σύνολο των εργαζομένων των εν λόγω επιχειρήσεων, είτε απασχολούνται στην κύρια είτε σε δευτερεύουσα δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. κύριος ΚΑΔ: οδοντοτεχνικό εργαστήριο και δευτερεύων ΚΑΔ: χονδρικό εμπόριο, εφαρμογή της κάρτας εργασίας και για τις δυο δραστηριότητες)

Συνιστούμε να προβείτε στην άμεση ενημέρωση από τους λογιστές – φοροτεχνικούς σας για το εν λόγω θέμα, με σκοπό την συμμόρφωση σας στις εν λόγω διατάξεις προς αποφυγή πιθανών κυρώσεων.