ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Νέα ανακοινώσεις

Σύσταση Ομάδας Εργασίας Διαμόρφωσης Σχεδίου Διατάξεων για την Άσκηση του Οδοντοτεχνικού Επαγγέλματος

Με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας από έγκριτους συναδέλφους και από εγνωσμένου κύρους καθηγητές του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με σκοπό την εκπόνηση σχεδίου διατάξεων για την άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος.

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους κάτωθι :

  • Σαμαράς Θεόδωρος, Επίτιμος Πρόεδρος ΠΣΟ & Συντονιστής της Ομάδας
  • Γιαννικάκης Σταύρος, Καθηγητής Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας ΠΑΔΑ
  • Θεοχαρόπουλος Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας
  • Καριωτάκης Αντώνιος, πρώην μέλος του ΚΔΣ του ΠΣΟ
  • Κουτρούλη Σοφία, πρώην Πρόεδρος του ΚΔΣ του ΠΣΟ
  • Σάλτας Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΚΔΣ του ΠΣΟ
  • Τσιτσιπάλης Γεώργιος, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΤ Βόρειας Ελλάδας

Με την ολοκλήρωση των εργασιών το κείμενο που θα προκύψει θα αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης, με δυνατότητα συμμετοχής όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις, σχόλια και παρατηρήσεις.