ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Νέα ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το POS

Ο ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων (32502203) δεν εμπίπτει στην υποχρέωση απόκτησης POS, με βάση το άρθρο 65 του Ν.4446/2016, Τεύχος Ά 240 και τη συμπληρωματική Υπουργική Απόφαση 45231/27.04.2017.