ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση | ΠΤ Νοτιοδυτικής Ελλάδας | 12 Μαρτίου 2023

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Νοτιοδυτικής Ελλάδας του Π.Σ.Ο.-Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με:
-Την Υ.Α. Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ.100052/Τεύχος Β’ 6197/31.12.2018 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Ο.», άρθρο 1,

Έχει προγραμματίσει να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ. δια ζώσης στο Επιμελητήριο Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη, 22132), την Παρασκευή, 10/03/2023 και ώρα 11:00πμ .
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Σάββατο 11/03/2023 την ίδια ώρα.
Σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά τη Κυριακή 12/03/2023, και ώρα 11:00πμ, ανεξάρτητα από την προσέλευση.

Η θεματολογία της Τακτικής Περιφερειακής Συνέλευσης είναι:
1. Διοικητικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Νοτιοδυτικής Ελλάδας για το έτος 2022.
2. Οικονομικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Νοτιοδυτικής Ελλάδας για το έτος 2022.
3. Τρέχοντα θέματα του Περιφερειακού Τμήματος

Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όλα τα μέλη του Π.Τ. και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει και την συνδρομή του 2022, μέχρι και τη Τετάρτη 08/03/2023.
 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 57 του Ν. 4461 | ΦΕΚ 38 Α'

 / 28.03.2017), κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών οφείλει να καταβάλει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, την ετήσια εισφορά των

70€ / έτος, Εργαστηριούχοι Οδοντοτεχνίτες
• 50€ / έτος, Εργαζόμενοι σε Ιδιωτικό Τομέα & Δημόσιο Τομέα
• 0€, Άνεργοι με την προσκόμιση Κάρτας Ανεργίας


Πληροφορίες σχετικά με το Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοδυτικής Ελλάδας (λογαριασμό κατάθεσης, στοιχεία επικοινωνίας), μπορείτε να βρείτε εδώ: https://pso.org.gr/pages.php?id=13

Επίσης, κάθε οδοντοτεχνίτης υποχρεούται έως το τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους, να υποβάλει έντυπο δήλωσης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ, διεύθυνση κατοικίας και εργασία κλπ.)

Η ετήσια δήλωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της προσωπικής καρτέλας μέλους.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση, θα πρέπει να εισέλθετε (login) στο λογαριασμό σας, και στη συνέχεια να επιλέξετε στο δεξί τμήμα του παραθύρου, όπου υπάρχει το μενού επιλογών
«Βεβαίωση - Δήλωση στοιχείων έτους»

Στην περίπτωση που υπάρχει αλλαγή σε ένα από τα παραπάνω στοιχεία, το μέλος θα πρέπει να συμπληρώσει την δήλωση πραγματικής άσκησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΣΟ (Μέλη - Δικαιολογητικά https://pso.org.gr/pages.php?id=6 ) και να την αποστείλει στο email του Περιφερειακού Τμήματος.

Θα πραγματοποιηθεί κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΔΕΡΔΕΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ