ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δράσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Καταγγελίες Παράνομων Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα του ανά την Ελλάδα, προχώρησε σε δύο καταγγελίες, στην Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική, προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας των αντίστοιχων Περιφερειών με αφορμή τη λειτουργία στον ίδιο χώρο οδοντιατρείου και οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.

Σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1-2 του Νόμου 4272/2014, απαγόρευσης  της συστέγασης οδοντοτεχνικών εργαστηρίων με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (υπ’αυτήν την έννοια δεν νοείται συστέγαση οδοντοτεχνικού εργαστηρίου με οδοντιατρείο).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 122 παρ. 1-2 του Νόμου 5034/2023, όπου καθίσταται σαφές, ότι η εκτέλεση οδοντοτεχνικών εργασιών από οδοντίατρους ή τρίτους – οδοντοτεχνίτες σε χώρο οδοντιατρείου ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο πλην του νομίμως αδειοδοτημένου εργαστηρίου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα των ως άνω διατάξεων και αποτελεί, πλέον, μια παράνομη πρακτική.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και το άρθρο 5 παρ. 1 του Νόμου 1666/1986, η άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται για συγκεκριμένο  χώρο και το οδοντοτεχνικό  εργαστήριο  είναι  ανεξάρτητο  και  αυτοτελές κατάστημα.
     

Με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ορίζει με σαφήνεια, ότι οι οδοντοτεχνίτες ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα κατ’αποκλειστικότητα στον χώρο των εξειδικευμένων εργαστηρίων τους. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι οι οδοντοτεχνίτες αδυνατούν να αναπτύσσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε άλλο χώρο, εκτός του εργαστηρίου, όπως π.χ. σε οδοντιατρείο.

Ο ΠΣΟ δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω θεσμική περιχαράκωση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος, παρεμβαίνοντας σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.