ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ

Γενική Συνέλευση ΠΤ Αθήνας

Το Περιφερειακό Τμήμα Αθήνας πραγματοποίησε την Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 4 Μαρτίου 2024.

Στη Συνέλευση παρέστησαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και πολλοί συνάδελφοι για να παρακολουθήσουν.

Υπήρξε ενημέρωση όλων των θεμάτων και ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Ψηφίστηκε ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2023 και ακολούθησε εισήγηση του λογιστή του ΠΣΟ αναφορικά με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τις συναλλαγές IRIS.