ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση | ΠΤ Κεντρικής & Στερεάς Ελλάδας | 12 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος  Κεντρικής και Στερεάς Ελλάδας  του Π.Σ.Ο.-Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με

-          Την Υ.Α. Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ.100052/Τεύχος Β’ 6197/31.12.2018 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Ο.», άρθρο 1,

Έχει προγραμματίσει να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ. στο αίθριο της ταβέρνας Παγώνι Δαβάκη 40 Νεάπολη Λάρισα,  Σάββατο 09/03/2024 και ώρα 20:00 .

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Δευτέρα  11/03/2024 την ίδια ώρα.

Σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τρίτη  12/03/2024, και ώρα 20:00, ανεξάρτητα από την προσέλευση στο αίθριο της ταβέρνας «Παγώνι», Δαβάκη 40 Νεάπολη Λάρισα.

Η θεματολογία της Τακτικής Περιφερειακής Συνέλευσης είναι:

   1. Διοικητικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Κεντρικής και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2023.

  2. Οικονομικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Κεντρικής και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2023.

  3. Τρέχοντα θέματα του Περιφερειακού Τμήματος

  4. Νομοθεσία πάνω στην υποχρέωση ψηφιακής κάρτας εργασίας και συναλλαγών μέσω IRIS

Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όλα τα μέλη του Π.Τ. και δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει και την συνδρομή του 2023, μέχρι και την  Παρασκευή 08/03/2024.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 57 του Ν. 4461 | ΦΕΚ 38 Α' / 28.03.2017), κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών οφείλει να καταβάλει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, την ετήσια εισφορά των

             70€ / έτος, Εργαστηριούχοι Οδοντοτεχνίτες

             50€ / έτος, Εργαζόμενοι σε  Ιδιωτικό Τομέα & Δημόσιο Τομέα

             0€, Άνεργοι με την προσκόμιση Κάρτας Ανεργίας

Πληροφορίες σχετικά με το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Στερεάς Ελλάδας (λογαριασμό κατάθεσης, στοιχεία επικοινωνίας), μπορείτε να βρείτε εδώ: https://pso.org.gr/pages.php?id=11

Επίσης, κάθε οδοντοτεχνίτης υποχρεούται έως το τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους, να υποβάλει  έντυπο δήλωσης  στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο,  ΑΜΚΑ,  διεύθυνση κατοικίας & εργασία κλπ.)

Η ετήσια δήλωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω της προσωπικής καρτέλας μέλους) ή σε πρωτότυπη μορφή με το γνήσιο της υπογραφής.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση,  θα πρέπει να εισέλθετε (login) στο λογαριασμό σας, και στη συνέχεια να επιλέξετε στο δεξί τμήμα του παραθύρου, όπου υπάρχει το μενού επιλογών -> «Βεβαίωση - Δήλωση στοιχείων έτους»

Θα ακολουθήσει κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

                                                                                     Με τιμή,

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                                                                                        ΠΙΝΑΚΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ