ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δελτία τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΑΣΚΗΣΗ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Προσφάτως ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 122 του Νόμου 5034/2023 περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Οδοντοτεχνιτών. Με τις διατάξεις αυτές προσδιορίζονται με σαφήνεια οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος.

Ειδικότερα, καθίσταται πλέον σαφές, ότι το επάγγελμα ασκείται αποκλειστικά και μόνον σε ειδικώς αδειοδοτημένα οδοντοτεχνικά εργαστήρια και μόνον από κατόχους της αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας (νυν βεβαίωσης), οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών.

Κατά συνέπεια ο ΠΣΟ υπογραμμίζει, ότι μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 122 του Νόμου 5034/2023, ο νομοθέτης δεν ανέχεται πλέον την εκτέλεση οδοντοτεχνικών εργασιών και εν γένει πράξεων αρμοδιότητας των οδοντοτεχνιτών α) από άλλους επαγγελματίες, που δεν φέρουν τον τίτλο του οδοντοτεχνίτη και β) σε άλλους χώρους πλην των νομίμως αδειοδοτημένων οδοντοτεχνικών εργαστηρίων.

Υπ’αυτήν την έννοια καθίσταται σαφές, ότι η εκτέλεση οδοντοτεχνικών εργασιών από οδοντίατρους ή τρίτους σε χώρο οδοντιατρείου ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο πλην του νομίμως αδειοδοτημένου εργαστηρίου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα των ως άνω διατάξεων και αποτελεί, πλέον, μια παράνομη πρακτική.