ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δελτία τύπου

Δελτίο Τύπου | Προσλήψεις Οδοντοτεχνιτών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών, έχοντας συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τους αρμόδιους οργανισμούς, έστειλε επιστολή-υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με το ζήτημα των εξαιρετικά περιορισμένων προσλήψεων οδοντοτεχνιτών σε φορείς του δημόσιου τομέα υγείας.
 

Ειδικότερα, ο ΠΣΟ θεωρεί ότι συντρέχει επιτακτική ανάγκη για άμεση πρόσληψη ικανού αριθμού οδοντοτεχνιτών, ιδίως σε θέσεις των κλάδων ΤΕ 01.26 και ΠΕ 87.05, προκειμένου να διασφαλίζεται εν τοις πράγμασι η επαρκής παροχή οδοντοτεχνικών υπηρεσιών, αλλά και να εξυπηρετούνται οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, προκειμένου περί της αποτελεσματικής κατάρτισης των Βοηθών Οδοντοτεχνιτών από επαρκές διδακτικό προσωπικό στα λειτουργούντα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται, ότι η επίλυση του ζητήματος της παρατηρούμενης υποστελέχωσης (εξ απόψεως οδοντοτεχνιτών) σε φορείς του δημόσιου τομέα θα συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στην γενικότερη αναβάθμιση των παρεχομένων οδοντοτεχνικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.


Το παραπάνω θέμα θα συζητηθεί από εκπροσώπους της Διοίκησης του ΠΣΟ στη συνάντηση με τους αρμόδιους Υπουργούς που θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.

Σχετικά αρχεία