ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ερωτηματολόγιο για την ψηφιακή τεχνολογία

Με το παρόν ερωτηματολόγιο διερευνούμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των οδοντοτεχνιτών ως προς τη ψηφιακή τεχνολογία.
Το ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ερευνητικής προσπάθειας ανίχνευσης πραγματικών αναγκών των μελών μας, με στόχο την βελτίωση και την ενδυνάμωση του οδοντοτεχνικού κλάδου.
Η υλοποίηση πραγματοποιείται από κοινού με τον Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας – Τμήμα Βϊοιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εκφράζοντας τις απόψεις σας.
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία.
Κωδικός ασφαλείας
Υποβολή ερωτηματολογίου