ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Νέα ανακοινώσεις

Ανακοίνωση | Συνδρομές Μελών

Συνάδελφοι,

Μετά την επιστολή του Περιφερειακού Τμήματος Αθήνας του ΠΣΟ σχετικά με την υποχρέωση καταβολής συνδρομής από τα μέλη και τις παραπλανητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπενθυμίζουμε και σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

 • Όπως είναι ήδη γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Νόμου 4461/2017 συστήθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών υπό την μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, προβλεπομένης ρητώς της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα του όλων όσων ασκούν νομίμως στη χώρα μας το οδοντοτεχνικό επάγγελμα.
  Η υποχρεωτικότητα της εγγραφής και συνεπώς η υποχρεωτικότητα καταβολής των ετησίων συνδρομών προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας από τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2-3, 57 παρ. 1-2 και 67 παρ. 2 του Νόμου 4461/2017.
 • Το κάθε μέλος οφείλει να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του στο Π.Τ. όπου ανήκει μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους, δηλαδή η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται με την έναρξη του ημερολογιακού έτους, προκειμένου να εκδίδεται εν συνεχεία η βεβαίωση ανανέωσης της εγγραφής στα μητρώα.
   
 • Η ετήσια εισφορά κάθε οδοντοτεχνίτη στο Σύλλογο ορίζεται (https://pso.org.gr/pages.php?id=6) :

  - 30€ για όλους /  Συνδρομή για το έτος 2018

           Για το έτος 2019 και εντεύθεν:

          - 70€ / έτος            Εργαστηριούχοι Οδοντοτεχνίτες
          - 50€ / έτος            Εργαζόμενοι σε  Ιδιωτικό Τομέα & Δημόσιο Τομέα
          - 0€                         Άνεργοι με τη προσκόμιση Κάρτας Ανεργίας
 

 • Η κατάθεση των συνδρομών γίνεται μόνο διατραπεζικά στον λογαριασμό του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος. Μπορείτε να δείτε τους λογαριασμούς των ΠΤ στην ιστοσελίδα του ΠΣΟ (https://pso.org.gr/pages.php?id=9 ).
 • Τα μέλη μπορούν να διαπιστώσουν τις οφειλές τους επισκεπτόμενοι την ατομική τους καρτέλα από την ιστοσελίδα του ΠΣΟ (https://pso.org.gr/login.php ). Τα οφειλόμενα ποσά εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα.
   
 • Στο τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους τα μέλη οφείλουν να επισκέπτονται την ατομική τους καρτέλα για να καταθέσουν την δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Εάν δεν έχουν επέλθει αλλαγές στην ιδιότητα, στα προσωπικά ή επαγγελματικά στοιχεία κτλ του μέλους,  η δήλωση αυτή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από την καρτέλα του. Στην περίπτωση που υπάρχει αλλαγή σε ένα από τα παραπάνω στοιχεία, το μέλος θα πρέπει να συμπληρώσει την δήλωση πραγματικής άσκησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΣΟ (Μέλη à Δικαιολογητικά https://pso.org.gr/pages.php?id=6 ) και να την αποστείλει στο email του Περιφερειακού Τμήματος όπου ανήκει.
   
 • Οποιαδήποτε καταβολή χρηματικού ποσού λαμβάνει χώρα, τεκμαίρεται ότι προορίζεται για την εξόφληση οφειλόμενης ετήσιας συνδρομής. Δηλαδή εάν ένα μέλος οφείλει την εισφορά του έτους 2020 και καταθέσει χρήματα το έτος 2022, πρώτα θα καλυφθεί η συνδρομή του 2020 και μετά οι υπόλοιπες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα μέλη να ενημερώνονται πρώτα για τις οφειλές από τις ατομικές τους καρτέλες.
   
 • Όταν πραγματοποιείται συναλλαγή από ένα τραπεζικό ίδρυμα σε άλλο, παρακρατούνται τα έξοδα αποστολής. Ενόψει της φύσεως του ΠΣΟ ως ΝΠΔΔ η οφειλή θα πρέπει να καταβάλλεται αυτούσια για να καταχωρηθεί στο σύστημα και να εμφαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μελών. Τα μέλη που συναλλάσσονται με τον τρόπο αυτό  θα πρέπει να χρεώνονται όλα τα έξοδα αποστολής που ορίζει το τραπεζικό τους ίδρυμα, αλλιώς θα παραμένει σε εκκρεμότητα ως οφειλόμενο το υπολειπόμενο ποσό που παρακρατήθηκε.
   
 • Τα τηλέφωνα των Διοικήσεων σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΣΟ, καθώς και το επίσημο email,  για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης. Επίσης, η κεντρική γραμματεία του ΠΣΟ βρίσκεται στο τηλέφωνο 2105229501 και το κεντρικό email είναι το info@pso.org.gr .