ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δελτία τύπου

Δελτίο Τύπου ΠΣΟ | Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων κολλεγίων

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών σε συνεδρίαση του δηλώνει την αντίθεση του στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων κολλεγίων που υποβιβάζει την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και δημιουργεί αποφοίτους δύο ταχυτήτων.

Με την εξίσωση των τίτλων σπουδών των “κολλεγίων” με τα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας παραβιάζεται κάθε έννοια αξιοκρατίας αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα. 

Αποδεικνύεται δε ότι στόχος της κυβέρνησης δεν ήταν η “αριστεία” όπως μας έλεγε αλλά η δημιουργία με κάθε τρόπο “πελατείας” στα ιδιωτικά κολλέγια. 

Τα τελευταία δύο χρόνια με επιστολές μας στο Υπουργείο Παιδείας ζητήσαμε διευκρινίσεις για τη διαδικασία συγκρότησης επιτροπής για τη χορήγηση επαγγελματικών προσόντων σε αποφοίτους κολλεγίων (αρμοδιότητα που μας είχε εκχωρηθεί με Νόμο), χωρίς ποτέ να παίρνουμε απάντηση. 

Με την τροπολογία αυτή, νύχτα σαν τον κλέφτη, χωρίς κανέναν διάλογο με τους φορείς, εξισώνει τους τίτλους κολλεγίων με τους τίτλους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και αφαιρεί την αρμοδιότητα απο τα ΝΠΔΔ για τη χορήγηση επαγγελματικών προσόντων  δίνοντας την στον “παντογνώστη” ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας). 

Σε ότι αφορά τον κλάδο μας γίνεται μία κατάφωρη αδικία σε βάρος των αποφοίτων ΤΕΙ και ΠΑΔΑ γιατί με την τροπολογία ανοίγει περαιτέρω ο δρόμος στις συνέργειες ΙΕΚ με κολλέγια εξωτερικού, που με “μαϊμού” πτυχία θα εξασφαλίζουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και υποχρεωτική εγγραφή στα μητρώα του ΠΣΟ εξασφαλίζοντας επαγγελματικά δικαιώματα ισότιμα των αποφοίτων ΠΑΔΑ. 

Οι απόφοιτοι των κολεγίων καλούνται να κατασκευάζουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα με ότι αυτό θα σημάνει για την δημόσια υγεία. 

Είμαστε αντίθετοι στη σχετική ρύθμιση, συντασσόμαστε με όλους τους φορείς και τα ΝΠΔΔ που αντιδρούν με τη συγκεκριμένη τροπολογία και θα συντονίσουμε τη δράση μας για την κατάργηση της. 

Την απόφαση μας αυτή θα την κοινοποιήσουμε στα πολιτικά κόμματα, τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές, θα ζητήσουμε από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων άμεσες δράσεις και θα απευθύνουμε κάλεσμα για συστράτευση στους φοιτητές. 

Σχετικά αρχεία