ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Νέα ανακοινώσεις

Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Κατεύθυνσης Οδοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών - ΠΑΔΑ

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Κατεύθυνσης Οδοντικής Τεχνολογίας με τίτλο «Σύγχρονη Προσθετική Οδοντικής Τεχνολογίας» και στην αγγλική «Advanced Prosthetics in Dental Technology» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης 2515/τ.Β/14.06.2021 και 3830/ τ.Β/17.08.2021 και όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Σπουδών (3754/τ.Β/13-8-2021).

Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορίζεται από 6/9/ 2021 έως 22 /09/2021

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οδοντικής Τεχνολογίας >> https://msc-dentech.uniwa.gr/