ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δελτία τύπου

Δελτίο Τύπου | Συνεδρίαση Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου

Την Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα:

  • Δεοντολογικός Κανονισμός
  • Προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας μίας (1) θέσεως τακτικού προσωπικού του κλάδου ΤΕ Διοικητικού στον ΠΣΟ
  • Εκλογή Επίτιμου Προέδρου ΠΣΟ

Μετά από επεξεργασία των προτάσεων των μελών στην πρώτη δημόσια διαβούλευση πάνω σε σχέδιο Δεοντολογικού Κανονισμού, αποφασίστηκε να δοθεί σε δεύτερη δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο σχέδιο του ΔΚ μέχρι τις 22/11/2021.
Αναμένουμε τις προτάσεις των μελών του ΠΣΟ για να προχωρήσουμε στην κατάθεση του τελικού σχεδίου στο Υπουργείου Υγείας, όπου μετά από επεξεργασία της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου για την νομιμότητα των διατάξεων, θα δοθεί στον Υπουργό Υγείας για υπογραφή.

Όπως προβλέπει η υπ’αριθμ. Γ5β/Γ.Π. 37438/20/30-07-2021 Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Θέσεις προσωπικού Κεντρικής Διοίκησης και Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών, Προσόντα Διορισμού, Αρμοδιότητες Προσωπικού, ΦΕΚ Β΄ 3963/30-08-2021), μετά από δική μας κατάθεση στο Υπουργείο Υγείας το σχέδιο Οργανογράμματος του ΠΣΟ στις 16/6/2020 και στις 20/10/2020, αποφασίστηκε από το ΚΔΣ η προκήρυξη  Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας μίας (1) θέσεως τακτικού προσωπικού του κλάδου ΤΕ Διοικητικού στον ΠΣΟ και για το σκοπό αυτό εκλέχτηκε 3μερης επιτροπή αποτελούμενη από την κα Κουτρούλη Σοφία (Πρόεδρος) και μέλη τον κ. Σάλτα Θανάση και κ. Μέγα Φώτη.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ΚΔΣ, βάσει του άρθρου 56 παρ. 4 του Ν.4461/2017, αποφασίστηκε να προταθεί στη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων καθώς και να δοθεί ο τίτλος του επίτιμου Προέδρου του ΠΣΟ στον πρώην Πρόεδρο κ. Σαμαρά Θεόδωρο, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη και προαγωγή της οδοντοτεχνικής και την προσφορά του στον κλάδο.