ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση | ΠΤ Πειραιώς & Νήσων | 4 Μαρτίου 2024

ΑΠ: 3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος  Πειραιώς και Νήσων του Π.Σ.Ο.-Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με

-          Την Υ.Α. Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ.100052/Τεύχος Β’ 6197/31.12.2018 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Ο.», άρθρο 1,

    Έχει προγραμματίσει να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ. διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ, την  Παρασκευή,  01/03/2024 και ώρα 20:00μμ.

    Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Σάββατο 02/03/2024 την ίδια ώρα.

    Σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την  Δευτέρα 04/03/2024, και ώρα 20:00 ανεξάρτητα από την προσέλευση.

Η θεματολογία της Τακτικής Περιφερειακής Συνέλευσης είναι:

  1. Διοικητικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Πειραιώς και Νήσων για το έτος 2023.

  2. Οικονομικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Πειραιώς και Νήσων για το έτος 2023.

  3. Τρέχοντα θέματα του Περιφερειακού Τμήματος

  4. Νομοθεσία πάνω στην υποχρέωση ψηφιακής κάρτας εργασίας και συναλλαγών μέσω IRIS / Θα παρευρεθεί ο λογιστής του ΠΣΟ στη ΓΣ για ερωτήσεις και απορίες

Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όλα τα μέλη του Π.Τ. και δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει και την συνδρομή του 2023, μέχρι και την  Τετάρτη 28/02/2024.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 57 του Ν. 4461 | ΦΕΚ 38 Α' / 28.03.2017), κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών οφείλει να καταβάλει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, την ετήσια εισφορά των

             70€ / έτος, Εργαστηριούχοι Οδοντοτεχνίτες

             50€ / έτος, Εργαζόμενοι σε  Ιδιωτικό Τομέα & Δημόσιο Τομέα

             0€, Άνεργοι με την προσκόμιση Κάρτας Ανεργίας

Πληροφορίες σχετικά με το Περιφερειακό Τμήμα Πειραιώς και Νήσων (λογαριασμό κατάθεσης, στοιχεία επικοινωνίας), μπορείτε να βρείτε εδώ: https://pso.org.gr/pages.php?id=14

Επίσης, κάθε οδοντοτεχνίτης υποχρεούται έως το τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους, να υποβάλει  έντυπο δήλωσης  στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο,  ΑΜΚΑ,  διεύθυνση κατοικίας & εργασία κλπ.)

Η ετήσια δήλωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω της προσωπικής καρτέλας μέλους) ή σε πρωτότυπη μορφή με το γνήσιο της υπογραφής.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση,  θα πρέπει να εισέλθετε (login) στο λογαριασμό σας, και στη συνέχεια να επιλέξετε στο δεξί τμήμα του παραθύρου, όπου υπάρχει το μενού επιλογών -> «Βεβαίωση - Δήλωση στοιχείων έτους».

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει το email, ο σύνδεσμος για την σύνδεση μέσω του ΖΟΟΜ θα βρίσκεται στην προσωπική καρτέλα της πλατφόρμας κάθε μέλους (https://pso.org.gr/login.php).

Με τιμή,

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ      ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ