ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δράσεις

Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων 27 Φεβρουαρίου 2021 | Αποτελέσματα

Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Π.Σ.Ο. , διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ.

Η πρώτη  Γ/Σ πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι συνθήκες παγκόσμια δεν επιτρέπουν τη δια ζώσης επαφή. Η Διοίκηση του ΠΣΟ καθώς και τα Περιφερειακά Τμήματα προσπάθησαν πολλές φορές να πραγματοποιήσουν Περιφερειακές Συνελεύσεις, όμως κάθε φορά η χώρα μας αλλά και επιμέρους περιοχές της βρίσκονταν σε καραντίνα με αποτέλεσμα την αναβολή τους.

Δείτε το Δελτίο Τύπου >>