ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ

Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση | ΠΤ Κρήτης | 22 Φεβρουαρίου 2023

                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Π.Σ.Ο.-Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με:
-Την Υ.Α. Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ.100052/Τεύχος Β’ 6197/31.12.2018 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Ο.», άρθρο 1,

Έχει προγραμματίσει να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ.  διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ , τη Δευτέρα, 20/02/2023 και ώρα 17:00μμ .
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Τρίτη 21/02/2023 την ίδια ώρα.
Σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 22/02/2023, και ώρα 17:00μμ, ανεξάρτητα από την προσέλευση.

Η θεματολογία της Τακτικής Περιφερειακής Συνέλευσης είναι:
1. Διοικητικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Κρήτης για το έτος 2022.
2. Οικονομικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Κρήτης για το έτος 2022.
3. Τρέχοντα θέματα του Περιφερειακού Τμήματος

Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όλα τα μέλη του Π.Τ. και δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει και την συνδρομή του 2022, μέχρι και την Δευτέρα 20/02/2023.
 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 57 του Ν. 4461 | ΦΕΚ 38 Α'/ 28.03.2017), κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών οφείλει να καταβάλει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, την ετήσια εισφορά των

70€ / έτος, Εργαστηριούχοι Οδοντοτεχνίτες
• 50€ / έτος, Εργαζόμενοι σε Ιδιωτικό Τομέα & Δημόσιο Τομέα
• 0€, Άνεργοι με την προσκόμιση Κάρτας Ανεργίας


Πληροφορίες σχετικά με το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης (λογαριασμό κατάθεσης, στοιχεία επικοινωνίας), μπορείτε να βρείτε εδώ:  https://pso.org.gr/pages.php?id=12

Επίσης, κάθε οδοντοτεχνίτης υποχρεούται έως το τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους, να υποβάλει έντυπο δήλωσης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ, διεύθυνση κατοικίας και εργασία κλπ.)

Η ετήσια δήλωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της προσωπικής καρτέλας μέλους.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση, θα πρέπει να εισέλθετε (login) στο λογαριασμό σας, και στη συνέχεια να επιλέξετε στο δεξί τμήμα του παραθύρου, όπου υπάρχει το μενού επιλογών «Βεβαίωση - Δήλωση στοιχείων έτους»

Στην περίπτωση που υπάρχει αλλαγή σε ένα από τα παραπάνω στοιχεία, το μέλος θα πρέπει να συμπληρώσει την δήλωση πραγματικής άσκησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΣΟ (Μέλη - Δικαιολογητικά https://pso.org.gr/pages.php?id=6 ) και να την αποστείλει στο email του Περιφερειακού Τμήματος.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα σας σταλεί ο σύνδεσμος για την σύνδεση μέσω του ΖΟΟΜ.

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει το email, ο σύνδεσμος για την σύνδεση μέσω του ΖΟΟΜ θα βρίσκεται στην προσωπική καρτέλα της πλατφόρμας κάθε μέλους (https://pso.org.gr/login.php).


                                                         Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ