ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ

Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση | ΠΤ Κρήτης | 24 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του Π.Σ.Ο.-Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με:
-Την Υ.Α. Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ.100052/Τεύχος Β’ 6197/31.12.2018 «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Π.Σ.Ο.», άρθρο 1,

Έχει προγραμματίσει να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ.  διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ , τη Πέμπτη, 22/02/2024 και ώρα 10:00πμ .
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Παρασκευή 23/02/2024 την ίδια ώρα.
Σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά το Σάββατο 24/02/2024, και ώρα 10:00πμ, ανεξάρτητα από την προσέλευση.

Η θεματολογία της Τακτικής Περιφερειακής Συνέλευσης είναι:
1. Διοικητικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Κρήτης για το έτος 2023.
2. Οικονομικός Απολογισμός της Δ.Ε. του Π.Τ. Κρήτης για το έτος 2023.

3.  Νομοθεσία πάω στην υποχρέωση ψηφιακής κάρτας εργασίας και συναλλαγών μέσω IRIS / Θα παρευρεθεί ο λογιστής του ΠΣΟ στη ΓΣ για ερωτήσεις και απορίες

4. Τρέχοντα θέματα του Περιφερειακού Τμήματος

Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όλα τα μέλη του Π.Τ. και δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει και την συνδρομή του 2023, μέχρι και την Τετάρτη 21/02/2024.
 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 57 του Ν. 4461 | ΦΕΚ 38 Α' / 28.03.2017), κάθε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών οφείλει να καταβάλει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, την ετήσια εισφορά των

70€ / έτος, Εργαστηριούχοι Οδοντοτεχνίτες
• 50€ / έτος, Εργαζόμενοι σε Ιδιωτικό Τομέα & Δημόσιο Τομέα
• 0€, Άνεργοι με την προσκόμιση Κάρτας Ανεργίας


Πληροφορίες σχετικά με το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης (λογαριασμό κατάθεσης, στοιχεία επικοινωνίας), μπορείτε να βρείτε εδώ:  https://pso.org.gr/pages.php?id=12

Επίσης, κάθε οδοντοτεχνίτης υποχρεούται έως το τέλος Φεβρουαρίου έκαστου έτους, να υποβάλει έντυπο δήλωσης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ, διεύθυνση κατοικίας και εργασία κλπ.)

Η ετήσια δήλωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της προσωπικής καρτέλας μέλους.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση, θα πρέπει να εισέλθετε (login) στο λογαριασμό σας, και στη συνέχεια να επιλέξετε στο δεξί τμήμα του παραθύρου, όπου υπάρχει το μενού επιλογών «Βεβαίωση - Δήλωση στοιχείων έτους»
Στην περίπτωση που υπάρχει αλλαγή σε ένα από τα παραπάνω στοιχεία, το μέλος θα πρέπει να συμπληρώσει την δήλωση πραγματικής άσκησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΣΟ (Μέλη - Δικαιολογητικά https://pso.org.gr/pages.php?id=6 ) και να την αποστείλει στο email του Περιφερειακού Τμήματος.

Ο σύνδεσμος ΖΟΟΜ για την παρακολούθηση της συνέλευσης θα αποσταλεί με νέο email.


Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ