ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δράσεις

Ερωτηματολόγιο πάνω στην Ψηφιακή Τεχνολογία

Συνάδελφοι,

Με το παρόν ερωτηματολόγιο διερευνούμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των οδοντοτεχνιτών ως προς τη ψηφιακή τεχνολογία.

Το ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ερευνητικής προσπάθειας ανίχνευσης πραγματικών αναγκών των μελών μας, με στόχο την βελτίωση και την ενδυνάμωση του οδοντοτεχνικού κλάδου.

Η υλοποίηση πραγματοποιείται από κοινού με τον Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας – Τμήμα Βϊοιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εκφράζοντας τις απόψεις σας.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Σύνδεσμος ερωτηματολογίου: https://pso.org.gr/form_230322.php

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Βέργος Βασίλειος - Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας,Τμ.Βϊοιατρικών Επιστημών του ΠΑΔΑ